بخش بازرسی کالا

بازرسی کالا

 

شرکت خدمات کیفیت آریا اس جی اس با اخذ گواهینامه های بازرسی از سازمان ملی  استاندارد ایران و همچنین حضور در فهرست شرکت های مورد تائید بانک مرکزی  اسلامی جمهوری ایران جهت بازرسی از کالا های وارداتی و صادراتی و با در اختیار داشتن بیش از 550 متخصص بازرسی در سراسر کشورو توانایی استفاده از شبکه جهانی اس جی اس در سراسر جهان، و همچنین با حضور فعال در گمرکات اصلی کشور بعنوان پیمانکار و بازوی اجرایی  سازمان ملی استاندارد  قادر به ارائه خدمات ذیل به مشتریان خود در مبادی ذکر میباشد.

 

 بازرسی قبل ازحمل ( Pre Shipment Inspection – PSI ) :

عبارت است از کلیۀ فعالیت های مربوط به تصدیق کیفیت ، کمیت و قیمت شامل نرخ ارز ، شرایط مالی و یا ارزش گمرکی و طبقه بندی کالایی که می باید به قلمرو گمرک کشور خریدار صادر شود. به عبارتی دیگر بازرسی قبل از حمل فعالیتی است که یک سازمان بازرسی کننده مستقیماً توسط یک وارد کننده ( سازمان دولتی ، شرکت یا سایر متقاضیان ) یا توسط کشور وارد کننده ، جهت کنترل مشخصات اختصاصی کالا به کار گمارده می شود. 

 

   گواهینامه بازرسی (Certificate Of Inspection- COI) :

مدرکی است که براساس آن شرکت های بازرسی ، انطباق کالای وارداتی را با استانداردها ، ضوابط یا مشخصات فنی مربوطه ، به موجب بررسی مستندات ، بازدید از محموله ، نمونه برداری و نتایج آزمون گواهی می نمایند.

 

 کالاهای مشمول مقررات اجرای اجباری استانداردبرای واردات :

عبارت است از کالاهایی که براساس مصوبات شورای عالی استاندارد ، هیأت وزیران و قانون ارتقاء کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی ، اجرای استاندارد آنها برای واردات اجباری اعلام شده و از این پس به جهت رعایت اختصار ، کالاهای مشمول استاندارد نامیده می شوند.

مجموعه کالاهای مشمول استاندارد در قالب یک فهرست بر حسب ردیف های تعرفه در پایگاه اطلاع رسانی سازمان به آدرس WWW.ISIRI.ORG و هم چنین در ادارات کل استاندارد استانها و کلیه گمرکات  کشور موجود است.

 

 استانداردهای قابل قبول :

استانداردهایی می باشند که برای ارزیابی انطباق کالاهای وارداتی ، قابل قبول سازمان ملی استاندارد ایران بوده و مورد استناد قرار می گیرند.

فهرست کلیه استانداردهای قابل قبول به انضمام متن استانداردهای ملی ایران در پایگاه اطلاع رسانی سازمان به آدرس WWW.ISIRI.ORG قابل دستیابی است.

 

 آزمایشگاههای موردقبول:

آزمایشگاه هایی می باشند که نتایج آزمون صادره از سوی آنها در ارزیابی انطباق کالای وارداتی مورد استناد قرار می گیرد . این آزمایشگاه ها عبارتند از :

الف) آزمایشگاه های دارای گواهینامه ISO/IEC 17025 که توسط یکی از سازمان های تایید صلاحیت کننده(AB)  ، تایید صلاحیت شده اند.

ب) آزمایشگاه های سازمان مستقر در کرج و استانها 

ث) آزمایشگاه های تایید صلاحیت شده توسط سازمان( آزمایشگاههای همکار ) که صلاحیت آنها در زمینه آزمون فرآورده های مشخص بر اساس استانداردهای مورد قبول ، تأیید شده است .

 اسامی و مشخصات این آزمایشگاه ها از طریق پایگاه اطلاع رسانی سازمان به آدرس WWW.ISIRI.ORG و یا ادارات کل استاندارد استانها قابل دستیابی است.

برای ارزیابی کالای وارداتی در صورت عدم وجود آزمایشگاه همکار ، بهره گیری از خدمات سایرآزمایشگاه ها که دارای تجهیزات آزمون مناسب می باشند با حضور و نظارت کارشناس سازمان و یا شرکت بازرسی تایید صلاحیت شده ، بلامانع است.

 

 1 الزامات  بازرسی کالادرمبدأ ( بازرسی قبل ازحمل) :

1-1 کلیات

1-1-1 بازرسی می تواند طبق سفارش بازرسی در محل تولید ، بسته بندی ، انبار فروشنده ، گمرک یا بندر مبداء ، گمرک یا بندر مقصد و یا محل نصب و استفاده باشد.

1-1-2 زمان و محل بازرسی بایستی به طور شفاف و روشن در مدارک خرید درج گردد. درصورت عدم ذکر زمان ومحل بازرسی در قرارداد خرید و/ یا اعتبار اسنادی ، سفارش و/ یا قرارداد بازرسی ،بازرسی در مبدا انجام می گیرد و مقطع زمانی آن قبل از شروع حمل و صدور بارنامه یا تحویل کالا به متصدی حمل کالا می باشد.

1-1-3 حدود و دامنه بازرسی باید به نحو روشن و شفاف و دقیق در مدارک خرید درج گردد.

1-1-4 حدود و دامنه بازرسی باید قابل اجرا و مورد توافق خریدار و فروشنده بوده و می تواند شامل یک یا تعدادی از موارد زیر باشد :

الف) بازرسی ظاهری وفیزیکی از مجموعه کالا ، تجهیزات ، تأسیسات از نظر کمیت و کیفیت

ب)  نمونه برداری و آزمون از محصول نهایی

پ) بررسی مدارک درمورد مواد اولیه و آزمون های انجام شده توسط فروشنده و / یا تولیدکننده و آزمون های انجام شده توسط آزمایشگاه آکرودیته و یا مؤسسات شخص ثالث (شخص سوم ) معتبر در مراحل مختلف تولید و تکمیل محصول

ج) نظارت بر فرآیند تولید از بازرسی مواد خام تا آزمون محصول نهایی، بررسی سیستم مدیریت کیفیت تولید کننده یا عرضه کننده به دو طریق زیر :

- بازدید و بررسی از تأسیسات ، تجهیزات ، سیستم کنترل کیفیت فرآیند و نحوه تولید

- بررسی گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت تولید کننده یا عرضه کننده ، گواهی محصول و غیره

 

1-1-5 خریدار باید ویژگی های کمی ، کیفی ، و استانداردهای مورد نظر و حدود و دامنه بازرسی را در شرایط قرارداد خرید و/ یا اعتبار اسنادی ، سفارش و/ یا قرارداد بازرسی ودیگر مدارک خرید هماهنگ و همخوان ذکر نماید.

 1-1-6 خریدار باید سازمان را در اسرع وقت درجریان هرگونه تغییرات احتمالی محقق شده و مؤثر در مشخصات فنی ، یا کمیت و کیفیت کالا ( موضوع بازرسی ) قرار دهد.

 1-1-7 خریدار باید نسبت به تهیۀ مجوزهای لازم جهت دسترسی نمایندگان و بازرسان سازمان بازرسی کننده اقدام ، تا بازرسی به نحو مطلوب و موثری انجام گردد.

1-1-8 خریدار باید اطمینان یابد که اقدامات ضروری و لازم درمورد ایمنی و امنیت شرایط کاری،در طی انجام خدمات بازرسی صورت گرفته و در این رابطه ضرورت ندارد که از طرف سازمان بازرسی کننده حتماٌ پیشنهاد یا درخواستی شده باشد.

1-1-9 خریدار باید قبلاٌ فروشنده را مؤظف نماید تا سازمان بازرسی کننده را از هرگونه خطر واتفاق ممکن یا بالقوه که درامر بازرسی و نمونه برداری یا آزمون محتمل است مطلع نماید. به طورمثال وجود ریسک وخطر مواد تابشی، سمی یا انفجاری و آلودگی زیست محیطی.

1-1-10 درصورت بروز هرگونه اختلاف بین خریدار و سازمان بازرسی کننده درمورد وجود اشکال وبا عدم انطباق جزیی و کلی موضوع بازرسی با شرایط مندرج در مدارک خرید ، موضوع اختلاف دروهله اول از طریق مذاکره یا مکاتبه حل و فصل می گردد.

1-1-11 درصورتیکه طرفین قادر به حل اختلاف بین خود از طریق مذاکره و مکاتبه نباشند، موضوع اختلاف را می توانند به هیأت ارزیاب مستقر در سازمان ملی استاندارد و یا سایر مراجع ذی صلاح منعکس نموده تا پس از بررسی ، نظر خود را اعلام دارند.

1-1-12 درصورت وجود اختلاف جزیی بین مدارک خرید شامل اعتبار اسنادی ، قرارداد خرید و/ یا پروفرما ، ترتیب استناد به شرح زیر است :

الف) اعتبار اسنادی

ب) قرارداد خرید

پ) پروفرما ویا مدارکی که در اعتبار اسنادی یا قرارداد خرید مورد اشاره واقع شده است

ج) پروفرما به ترتیبب تأخر زمانی

 

1-1-13 سازمان بازرسی کننده مسئولیتی درمورد مفاد قرارداد خرید و/یا اعتبار اسنادی ، پروفورما یا سایر مدارک خرید درمحدودۀ خطای مجاز ندارد.

1-1-14 پرداخت کارمزد بازرسی به عهده خریدار می باشد و می تواند مستقیم توسط خود یا ازطریق فروشنده و یا بانک به سازمان بازرسی کننده پرداخت نماید. 

1-1-15 در صورتی که عملیات بازرسی توسط سازمان بازرسی کننده (شعب ونمایندگی های مجازآن ) انجام گردد و گواهینامه بازرسی صادر شده یا نشود ، کارمزد بازرسی باید پرداخت شود.

1-1-16 درصورت ختم کار قبل از انجام تمامی موارد حدود و دامنه بازرسی ، کارمزد به نسبت انجام کار تعدیل می شود.

1-1-17 درصورت افزایش حدود و دامنه بازرسی یا ایجاد مشکلات و وقفه در عملیات بازرسی که خارج از کنترل و مسئولیت سازمان بازرسی کننده باشد ، کارمزد بازرسی به نسبت خدمات اضافی قابل تعدیل است .حتی اگر قبلا برروی مبلغ کارمزد توافق شده یا نشده باشد.

1-1-18 چنانچه به دلیل مغایرت نتایج بازرسی با شرایط قرارداد یا آماده نبودن فروشنده و / یا تولید کننده ----برای انجام بازرسی و آزمون در زمان مقرر، بازرس مجبور به تکرار بازرسی و آزمون گردد، خریدار مؤظف است هزینه بازرسی و آزمون مکرر ویا مجدد را جداگانه توسط خود یا فروشنده و / یا تولید کننده به سازمان بازرسی کننده پرداخت نماید.

آدرس:
میدان توحید - خ نصرت غربی پلاک 19
تلفن: 66434647
فکس: 66424748
ایمیل : این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید

ساعات کاری:
شنبه تا چهارشنبه 8 صبح تا 17 بعد از ظهر

 

پراکندگی جغرافیایی دفاتر SGS

 

 

شرکت خدمات کیفیت آریا اس جی اس به عنوان یکی از شعب گروه اس جی اس با استفاده از شبکه جهانی اس جی اس با بیش از 90000 نفر پرسنل در 2000 شعبه و آزمایشگاه در 120 کشور جهان خدمات بازرسی فنی خود را در خارج از کشور ارائه می نماید.